Liner Bag, Inner Bag
ถุงรองใน HDPE, LDPE LLDPE ขนาด 8-53 inch
สำหรับถุงบรรจุภัณฑ์

details

PE Sheet
แผ่นฟิล์มขนาด595-510  cm. สำหรับอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค

details

Shrink Film
ฟิล์มหด LDPE
ขนาด 250-530 mm.
สำหรับห่อ หุ้มสินค้า

details

Film Roll
ม้วนฟิล์ม HDPE.
LDPE.ขนาด10-53 Inch
สำหรับห่อ, คลุมสินค้าdetails

Web Page Tracking
     บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด
       
         เราคือโรงงานผู้ผลิต และจำหน่าย ถุงพลาสติก, ฟิล์มหด, ม้วนฟิล์มชนิด HDPE.,
   LDPE. ถุงรองในชนิด HDPE., LDPE. และLLDPE. รวมทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย
   เม็ดพลาสติกให้กับ IRPC., SCG.
        รับผลิตตามคำสั่งซื้อ สำหรับงานบรรจุภัณฑ์สินค้าค้าอุตสาหกรรม
  กำลังการผลิต 240 ตันต่อเดือน ด้วยประสบการณ์ มากว่า 10 ปี

       เราได้มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบส่วนผสมเม็ดพลาสติก จากผู้เชี่ยวชาญ
 และความชำนาญ ให้เหมาะสมกับคุณภาพการใช้งาน ในราคาที่ยุติธรรม
 โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้สินค้า 
 ที่มีคุณภาพ จัดส่งถึงมือลูกค้าถูกต้อง ตรงเวลา นี้คือนโยบายของเรา.