บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด | MC PLASTICS CO., LTD.
822 หมู่ 4 ซอย 13 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
822 MOO 4 SOI 13, BANG-POO INDUSTRIAL ESTATE,PRAKKASA AMPHUR MUANG, SAMUTPRAKARN 10280
Tel:0-2709-4800-1 Fax:0-2709-4379 E-mail:info_mcpl@mcpl.co.th http://www.mcpl.co.th