Liner Bag, Inner Bag
ถุงรองใน HDPE, LDPE LLDPE ขนาด 8-53 inch
สำหรับถุงบรรจุภัณฑ์

details

PE Sheet
แผ่นฟิล์มขนาด595-510  cm. สำหรับอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค

details

Shrink Film
ฟิล์มหด LDPE
ขนาด 250-530 mm.
สำหรับห่อ หุ้มสินค้า

details

Film Roll
ม้วนฟิล์ม HDPE.
LDPE.ขนาด10-53 Inch
สำหรับห่อ, คลุมสินค้าdetails

 

ถุงรองในชนิด HDPE,LDPE และ LLDPE ขนาดหน้ากว้างต่ำกว่า10 นิ้ว เพื่อกันความชื้น รองรับแรงกระแทก
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ นำไปใช้เป็น
ถุงรองใน สำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ย,
น้ำตาล,ข้าว และอาหารสัตว์
เพื่อกันความชื้น และป้องกัน
แรงกระแทก
 
- LINER BAG, INNER BAG -
ถุงรองในชนิด HDPE, LDPE และ LLDPE
ขนาดหน้ากว้าง 8-53 นิ้ว
สำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ย น้ำตาล ข้าว และอาหารสัตว์ เพื่อกันความชื้น และป้องกันแรงกระแทก